Bưu điện Việt Nam phát động phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo


Vừa qua, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2019.  Với mục đích phát huy khả năng sáng tạo của cá nhân cũng như tập thể, tìm kiếm những ý tưởng, sáng kiến, hiến kế hoặc những giải pháp cụ thể liên tục nghiên cứu, đổi mới cách thức làm việc để đạt hiệu quả cao theo lĩnh vực công tác, thiết thực trong cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, còn tạo tiền đề cho phong trào nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu các công trình khoa học có tầm ứng dụng rộng rãi không chỉ trong công tác chuyên môn, nội bộ mà còn nhằm hướng tới  hoạt động sản xuất kinh doanh các dịch vụ cốt lõi hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đề ra.

 

 


Phong trào phát động trên toàn mạng lưới, đến tất cả các cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc Khối phòng ban, đơn vị trực thuộc, với nội dung và hình thức dự thi trình bày là những ý tưởng, sáng kiến, hiến kế, mô hình, giải pháp…đảm bảo có tính mới, sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao.

Tiêu chí xét duyệt sáng kiến, sáng tạo đưa ra phải có tính mới, tính khả thi, hiệu quả và tiết kiệm đồng thời giải pháp phải chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện trong Tổng công ty. Theo đó, Hội đồng sáng kiến Tổng công ty tổ chức chấm định kỳ hàng tháng, xét duyệt qua 3 vòng: vòng chấm là sơ loại, vòng thẩm định và vòng chung kết. Vòng chấm sơ loại sẽ do “Tổ giúp việc Hội đồng sáng kiến”  chấm định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, tổ chức chấm trực tiếp trên phần mềm. Mỗi sáng kiến do 2 thành viên của tổ chấm. Vòng thẩm định sẽ do Hội đồng sáng kiến TCT chấm trên cơ sở kết quả chấm sơ khảo của tổ giúp việc, thẩm định trực tiếp trên phầm mềm sáng kiến. Tùy từng lĩnh vực của sáng kiến mà tổ giúp việc chuyển sáng kiến cho thành viên Hội đồng thẩm định theo chuyên môn chuyên trách. Vòng chung kết sẽ được tổ chức mỗi quý một lần, gồm những giải pháp được đánh giá là xuất sắc và có tính khả thi cao tại vòng thẩm định. Tác giả sáng kiến trình bày giải pháp trước lãnh đạo Tổng công ty để tiếp nhận những góp ý và chỉ đạo của lãnh đạo TCT nhằm hoàn thiện giải pháp.

Các sáng kiến được đăng ký ngay sau khi tác giả có ý tưởng hoặc ý tưởng đã được triển khai thực hiện. Đối với những giải pháp mới chỉ là ý tưởng nhưng có khả năng triển khai mang lại hiệu quả, nếu tác giả của giải pháp cần hỗ trợ của Tổng công ty để hoàn thiện giải pháp thì đầu mối tiếp nhận sáng kiến của đơn vị làm việc với “Tổ giúp việc Hội đồng sáng kiến”.  Các cá nhân, đơn vị gửi danh sách đăng ký xét duyệt sáng kiến về Ban Kỹ thuật Công nghệ trước ngày 20 hàng tháng theo địa chỉ email: trambh@vnpost.vn

Những giải pháp sáng kiến đăng ký sau ngày 20 hàng tháng sẽ tổ chức xét duyệt vào tháng tiếp theo. Các sáng kiến của cá nhân, đơn vị gửi về sẽ được “Tổ giúp việc Hội đồng sáng kiến” tổng hợp và cập nhật nội dung lên trang web sáng kiến của Tổng công ty tại địa chỉ: sangkien.vnpost.vn.

Tin nổi bật

GÓP Ý NỘI DUNG

donggopnoidung@vnpost.vn Guicaniemtin rất hoan nghênh độc giả gửi bài viết, thông tin và góp ý cho chúng tôi.

HỖ TRỢ TÀI KHOẢN

hotrotaikhoan@vnpost.vn Guicaniemtin luôn sẵn sàng giải đáp và hỗ trợ mọi vướng mắc của độc giả về tài khoản trong quá trình sử dụng Website.