Trọng tâm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đoàn viên công đoàn và người lao động của Tổng công ty năm 2020


Ngày 14/5/2020, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 185/HD-CĐTCTBĐ-TĐTT hướng dẫn công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trên toàn mạng lưới, theo đó nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 tập trung vào các chủ đề chính như:

Đối với tuyên truyền phổ biến cơ chế chính sách sẽ thực hiện tuyên truyền những nội dung cơ bản của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và những quy định pháp luật khác có liên quan trực tiếp đến công đoàn viên, người lao động; Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhân ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 (ngày Pháp luật).

Đối với nội dung tuyên truyền Bộ luật Lao động, nội dung tuyên truyền tập trung các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động quy định tại Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14 và tác động của các quy định đó đến hoạt động công đoàn như: Mở rộng đối tượng áp dụng đối với cả người làm việc không có quan hệ lao động; Chế định về hợp đồng lao động được xây dựng theo hướng tăng cường sự linh hoạt trong giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động; tôn trọng các nguyên tắc của hợp đồng trong kinh tế thị trường; Tăng cường tính linh hoạt, tự chủ của các bên trong quan hệ lao động về tiền lương thông qua đối thoại, thương lượng; Linh hoạt, hài hòa hơn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, và làm thêm giờ; Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình chậm; Về đối thoại thương lượng tập thể; Bảo vệ lao động nữ trên cơ sở bảo đảm bình đẳng giới; Tăng cường bảo vệ các lao động đặc thù; Quy định linh hoạt hơn cơ chế giải quyết tranh chấp lao động;

Đối với pháp luật công đoàn, nội dung tuyên truyền tập trung vào việc tiếp tục tuyên truyền quá trình soạn thảo, lấy ý kiến dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ, ngày 20/02/2020 Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Cũng tại văn bản trên, Công đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ vào những nội dung trọng tâm và tình hình thực tế tại đơn vị để chủ động triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

         

Tin nổi bật

GÓP Ý NỘI DUNG

donggopnoidung@vnpost.vn Guicaniemtin rất hoan nghênh độc giả gửi bài viết, thông tin và góp ý cho chúng tôi.

HỖ TRỢ TÀI KHOẢN

hotrotaikhoan@vnpost.vn Guicaniemtin luôn sẵn sàng giải đáp và hỗ trợ mọi vướng mắc của độc giả về tài khoản trong quá trình sử dụng Website.