Bổ sung chế độ tiền lương theo thâm niên và điều chỉnh đơn giá phát báo tại địa bàn các xã khó khăn, biên giới hải đảo


Vừa qua, để động viên, khuyến khích người lao động gắn bó với ngành, phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành Văn bản số 4890/BĐVN-TCLĐ hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện bổ sung tiền lương thâm niên vào tiền lương hiệu quả (ngoài tiền lương hưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh) cho các đối tượng lao động ký hợp đồng lao động có thời gian công tác/đóng BHXH bắt buộc từ 15 năm trở lên tính đến năm hiện tại được hưởng tiền lương thâm niên bằng 3% của mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của tháng; từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi 5 năm được cộng thêm 1%; tổng mức tiền lương theo thâm niên tối đa là 7% mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH và thực hiện từ 01/10/2020 từ quỹ tiền lương dự phòng năm 2020 từ Tổng công ty. Các năm tiếp theo, Tổng công ty sẽ giao vào Quỹ tiền lương kế hoạch của đơn vị.

Ảnh minh họa

Cũng trong văn bản trên, Tổng công ty cũng thực hiện điều chỉnh đơn giá phát báo tại các địa bàn các xã khó khăn, biên giới, hải đảo, đơn giá phát báo là 500 đồng/tờ, cuốn. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện chi cho người lao động theo đúng hướng dẫn và truyền thông đến người lao động để người lao động cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Tổng hợp các báo cáo về hai khoản mục chi nêu trên về Tổng công ty trước ngày 10/01/2021 làm căn cứ bổ sung quỹ tiền lương, loại trừ chênh lệch thu chi khi quyết toán quỹ tiền lương năm 2020.

Tin nổi bật

GÓP Ý NỘI DUNG

donggopnoidung@vnpost.vn Guicaniemtin rất hoan nghênh độc giả gửi bài viết, thông tin và góp ý cho chúng tôi.

HỖ TRỢ TÀI KHOẢN

hotrotaikhoan@vnpost.vn Guicaniemtin luôn sẵn sàng giải đáp và hỗ trợ mọi vướng mắc của độc giả về tài khoản trong quá trình sử dụng Website.