Danh sách các bộ tem phát hành năm 2019

1. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Diệp Minh Châu (1919-2002)

Mã số bộ tem: 1103

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà

Giá mặt: 4.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 10/02/2019 đến 31/12/2020.


2. Bộ tem: Chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Hà Nội

Mã số bộ tem: 1104, 1104B

Số mẫu: 01 + 01 Blốc

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Tô Minh Trang

Giá mặt: 4.000đ, 32.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 26/02/2019 đến 31/12/2020.3. Bộ tem: Kỷ niệm 1000 năm sinh Lý Thường Kiệt (1019 - 1105)

Mã số bộ tem: 1105

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế:  Phạm Quang Diệu

Giá mặt: 4000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/04/2019 đến 31/12/2020


4. Bộ tem: Tranh lụa Việt Nam

Mã số bộ tem: 1106

Số mẫu: 04

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 4000đ, 4000đ, 6000đ, 15000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/04/2019 đến 31/12/2020

5. Bộ tem: Chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2019

Mã số bộ tem: 1107, 1107B

Số mẫu: 01 + 01 Blốc

Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà

Giá mặt: 4000đ, 15000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 11/05/2019 đến 31/12/2020.6. Bộ tem: "Kỷ niệm 50 năm thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam(1969-1976)"

Mã số bộ tem: 1108

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 4000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 06/6/2019 đến 31/12/2020.

7. Bộ tem: Bướm

Mã số bộ tem: 1109, 1109B

Số mẫu: 04 + 01 Blốc

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 4.000đ, 4000đ, 6000đ, 8000đ, 15000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 11/06/2019 đến 31/12/2020.

8. Bộ tem: Cầu dây văng Việt Nam

Mã số bộ tem: 1110

Số mẫu: 05

Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà

Giá mặt: 4.000đ, 4000đ, 6000đ, 8000đ, 15000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/7/2019 đến 31/12/2020.


9. Bộ tem: Kỷ niệm 50 năm con người lên mặt trăng (1969-2019)

Mã số bộ tem: 1111

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 4.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 20/7/2019 đến 30/06/2021.


10. Bộ tem: Cá sông MeKong

Mã số bộ tem: 1112

Số mẫu: 05 mẫu tem, 01 blốc

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 4.000đ, 4000đ, 6000đ, 8000đ,12000đ, blốc 15000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/8/2019 đến 30/06/2021.

11. Bộ tem: Trang phục dân tộc

Mã số bộ tem: 1113

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà

Giá mặt: 4.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 08/8/2019 đến 30/06/2021.

12. Bộ tem: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)

Mã số bộ tem: 1114

Số mẫu: 01 tem, 01 blốc

Họa sỹ thiết kế: Trần Thế Vinh

Giá mặt: 4.000đ, blốc 15.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 27/8/2019 đến 30/06/2021.

 


GÓP Ý NỘI DUNG

donggopnoidung@vnpost.vn Guicaniemtin rất hoan nghênh độc giả gửi bài viết, thông tin và góp ý cho chúng tôi.

HỖ TRỢ TÀI KHOẢN

hotrotaikhoan@vnpost.vn Guicaniemtin luôn sẵn sàng giải đáp và hỗ trợ mọi vướng mắc của độc giả về tài khoản trong quá trình sử dụng Website.