Chương trình phát hành Tem năm 2018

TT

Tên bộ tem

Số  mẫu

Giá mặt (đ)

Thời hạn cung ứng

Ghi chú

1087

Tem phát hành chung Việt Nam - Ấn Độ

2

3.000; 10.500

25/01/2018-31/12/2019

Công bố PH tại New Delhi

1088

Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968-2018)

1

3.000

08/2/2018-31/12/2019

PHĐB tại Hà Nội

1089

Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Bính (1918-1966)

1 + 1 BL

3.000; 12.000

13/2/2018-31/12/2019

 

1090

Hoa ban

2 + 1 Bl

3.000; 8.500; 14.000

01/3/2018-31/12/2019

 

1091

Kỷ niệm 50 năm mất Mác-tin Lu-thơ King (1929-1968)

1

3.000

04/4/2018 - 31/12/2019

 

1092

Kỷ niệm 200 năm sinh Các Mác (1818-2018)

1

3.000

5/5/2018 – 31/12/2019

 

1093

Phòng, chống tác hại của thuốc lá

1

3.000

31/5/2018 – 31/12/2019

PHĐB tại Hà Nội

1094

Biển, đảo Việt Nam (bộ 1): Sinh vật biển

4+1 Bl

3.000; 3.000; 3.000; 10.500; 12.000

23/6/2018 – 31/12/2019

PHĐB tại Khánh Hòa

1095

Thành Nhà Hồ - Di sản văn hóa thế giới

3 + 1BL

3.000; 4.500; 6.000; 12.000

27/6/2018 - 31/12/2019

In logo Di sản VHTG

10

Phong cảnh Quảng Ninh (Đình Trà Cổ)

1

3.000

12/7/2018-30/6/2020

 

11

Động vật Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

4 + 1 BL

3.000, 3.000; 6.500; 10.500; 23.000

18/8/2018 - 30/6/2020

PHĐB tại Gia Lai

12

Bảo vật quốc gia Việt Nam (bộ 1): Đồ đồng

4

3.000; 3.000; 4.500; 8.000

01/10/2018 – 30/6/2020

 

13

Kỷ niệm 150 năm mất Nguyễn Trung Trực (1838-1868)

1

3.000

06/10/2018 - 30/6/2020

PHĐB tại Kiên Giang

14

Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyên Hồng (1918-1982)

1

3.000

05/11/2018 - 30/6/2020

 

15

Tết Kỷ Hợi

2

3.000; 10.500

01/12/2018-30/6/2020

 

16

Nen-xơn Man-đê-la (1918-2013)

1

3.000

05/12/2018-30/6/2020

 

 

Tổng số

30 + 5 blốc

 

 

 

1. Quyết định số 1336/QĐ-BTTTT ngày 29/7/2016 về chương trình phát hành tem bưu chính năm 2018.

2. Quyết định số 1740/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2016 về bổ sung bộ tem “Phòng, chống tác hại của thuốc lá” vào chương trình phát hành tem bưu chính năm 2018.

3. Quyết định số 2067/QĐ-BTTTT ngày 20/11/2017 về bổ sung bộ tem “Phong cảnh Quảng Ninh (Đình Trà Cổ)” vào chương trình phát hành tem bưu chính năm 2018.

4. Quyết định số 2263/QĐ-BTTTT ngày 07/12/2017 về bổ sung bộ tem “Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968-2018)” vào chương trình phát hành tem bưu chính năm 2018.

5. Quyết định số 23/QĐ-BTTTT ngày 10/01/2018 về bổ sung bộ tem “Kỷ niệm 200 năm sinh Các Mác (1818-2018)” vào chương trình phát hành tem bưu chính năm 2018.

6. Quyết định số 74/QĐ-BTTTT ngày 23/01/2018 về bổ sung bộ tem “Biển, đảo Việt Nam (bộ 1): Sinh vật biển” vào chương trình phát hành tem bưu chính năm 2018.

7. Quyết định số 1197/QĐ-BTTTT ngày 18/7/2018 về bổ sung bộ tem “Nen-xơn Man-đê-la (1918-2013)” vào chương trình phát hành tem bưu chính năm 2018.

GÓP Ý NỘI DUNG

donggopnoidung@vnpost.vn Guicaniemtin rất hoan nghênh độc giả gửi bài viết, thông tin và góp ý cho chúng tôi.

HỖ TRỢ TÀI KHOẢN

hotrotaikhoan@vnpost.vn Guicaniemtin luôn sẵn sàng giải đáp và hỗ trợ mọi vướng mắc của độc giả về tài khoản trong quá trình sử dụng Website.