Các thuật ngữ và nghiệp vụ về tem bưu chính

1. Tem cước phí bưu chính (gọi tắt là tem) là ấn phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phát hành để thanh toán trước giá cước dịch vụ bưu chính.

2. Tem bưu chính phổ thông (gọi tắt là tem phổ thông) là tem bưu chính không có thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng.

3. Tem bưu chính đặc biệt (gọi tắt là tem đặc biệt) là tem kỷ niệm và tem chuyên đề, có thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời hạn phát hành tem bưu chính đặc biệt tối thiểu là 12 tháng, tối đa là 24 tháng.

4. Tem công ích là tem bưu chính phổ thông hoặc tem bưu chính đặc biệt dùng cho các dịch vụ bưu phẩm công ích. Giá mặt tem công ích không có thuế GTGT.

5. Tem kinh doanh là tem bưu chính phổ thông được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đăng ký với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông sử dụng cho bưu phẩm kinh doanh. Giá mặt tem kinh doanh có thuế GTGT.

6. Phát hành tem là việc đưa tem mới ra lưu hành.

7. Cung ứng tem là hoạt động cung cấp tem cho mạng lưới bưu chính hoặc bán tem cho khách hàng để đáp ứng nhu cầu sử dụng tem bưu chính.

8. Thời hạn cung ứng tem là khoảng thời gian mà tem bưu chính đặc biệt được bán trên mạng bưu chính công cộng kể từ ngày phát hành cho đến ngày hết hạn phát hành theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời hạn cung ứng được nêu tại Quyết định phát hành bộ tem bưu chính.

9. Mạng bưu chính công cộng (gọi tắt là mạng bưu chính) là hệ thống cơ sở khai thác bưu gửi, điểm phục vụ bưu chính được kết nối bằng các tuyến vận chuyển và tuyến phát để cung ứng dịch vụ bưu chính của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

10. Tem trong thời hạn cung ứng Trong thời hạn cung ứng (thời hạn cung ứng tem được nêu tại Quyết định phát hành bộ tem bưu chính), tem được bán trên mạng lưới bưu chính theo đúng giá mặt.

11. Tem hết thời hạn cung ứng Khi hết thời hạn cung ứng, tem còn tồn trên mạng bưu chính phải được thu hồi và xử lý theo quy định, không được tiếp tục bán tem đã hết thời hạn cung ứng cho khách hàng.

12. Tem đã bán cho người sử dụng Tem đã bán cho khách hàng (người sử dụng), thuộc quyền sở hữu của người sử dụng, không được hoàn trả Bưu điện hoặc đổi lấy tem khác.

Khi hết thời hạn cung ứng, tem khách hàng đã mua vẫn có giá trị để thanh toán cước phí bưu chính hoặc làm tem chơi.

GÓP Ý NỘI DUNG

donggopnoidung@vnpost.vn Guicaniemtin rất hoan nghênh độc giả gửi bài viết, thông tin và góp ý cho chúng tôi.

HỖ TRỢ TÀI KHOẢN

hotrotaikhoan@vnpost.vn Guicaniemtin luôn sẵn sàng giải đáp và hỗ trợ mọi vướng mắc của độc giả về tài khoản trong quá trình sử dụng Website.