Bưu điện tỉnh Hà Nam: Hội nghị ký cam kết thi đua năm 2020

Chiều ngày 31/12/2019, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị ký cam kết thi đua năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Ban thường vụ Công đoàn Bưu điện tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên và các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

 

 

 

Ảnh: Đại diện các đơn vị với bản cam kết thi đua năm 2020

 

Phát huy kết quả đạt được của phong trào thi đua năm 2019 của đơn vị, để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Bưu điện tỉnh, đại diện các đơn vị trực thuộc đã cùng ký cam kết thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, các đơn vị cam kết thống nhất hành động bằng sự hợp tác chặt chẽ thông qua các chương trình hành động và các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung thi đua đã ký kết.