Bưu điện tỉnh Sơn La: Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 và biểu dương LĐ giỏi – LĐ sáng tạo giai đoạn 2015- 2019 ​

 

Ngày 19/12, Bưu điện tỉnh Sơn la đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 và biểu dương lao động giỏi – lao động sáng tạo giai đoạn 2015- 2019. Tới dự có đại diện đồng chí Trần Đức Thích, Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 

Ảnh: Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông chuyển trao Cờ thi đua xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của Bộ thông tin và Truyền thông cho Bưu điện huyện Phù Yên

 

Trong năm 2019, Bưu điện tỉnh đã xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh và triển khai đồng bộ đến các đơn vị trực thuộc; điều chỉnh các tuyến đường thư cấp 2, cấp 3 khớp nối hành trình đường thư cấp 1; điều chỉnh hành trình đường thư cấp 2 từ trung tâm khai thác vận chuyển tỉnh đi Phù Yên, Bắc Yên và Mường La nhằm nâng cao chất lượng khai thác vận chuyển và tiết kiệm chi phí; tổ chức cho 15 điểm bưu điện văn hóa xã tự quản lý tuyến phát; thường xuyên giám sát chất lượng các đơn vị qua hệ thống MPS, QLKN, Viber... đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, quy chế chất lượng và duy trì công tác 5S. Đồng thời, đảm bảo chất lượng dịch vụ kỹ thuật phục vụ cơ quan Đảng, chính quyền địa phương. Cùng với đó, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tốt việc chi trả tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, tiền trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội với trên 70.000 lượt người, số tiền chi trả trên 1.500 tỷ đồng, đảm bảo an toàn, đầy đủ đến tay người hưởng... Năm 2019, doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh ước đạt trên 165,6 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm; doanh thu tính lương đạt 70,7 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch năm, thu nhập bình quân đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng.

 

 

Ảnh: Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 và biểu dương lao động giỏi – lao động sáng tạo giai đoạn 2015- 2019

 

Bám sát định hướng triển khai các chương trình kinh doanh của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, năm 2020, Bưu điện tỉnh Sơn La quyết liệt triển khai các hoạt động kinh doanh tiếp thị bán hàng ngay từ đầu năm; chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dịch vụ trọng điểm phù hợp theo từng địa bàn, từng nhóm khách hàng; mở rộng điểm phục vụ đảm bảo bao phủ thị trường; phát triển dịch vụ bán lẻ qua mạng lưới điểm bưu điện văn hóa xã, cộng tác viên, đại lý... Phấn đấu năm 2020, doanh thu đạt trên 159,8 tỷ đồng; doanh thu tính lương đạt 84,1 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 9 triệu đồng/người/năm.

 

 

Ảnh: Đồng chí Trần Đức Thích, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty BĐTV tặng Giấy khen cho 6 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã chuyển trao Cờ thi đua xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện huyện Phù Yên; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen cho 6 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019; Bưu điện Sơn La biểu dương, công nhận 8 tập thể, 19 cá nhân lao động giỏi – lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2019. Đồng thời,  Bưu điện tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2020 đến toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động.