Khai giảng khóa đào tạo Quy trình dịch vụ và hướng dẫn vận hành phần mềm phát hành báo chí

Ngày 08/04/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai chương trình đào tạo trực tuyến “Quy trình dịch vụ phát hành báo chí (PHBC) và hướng dẫn sử dụng vận hành phần mềm PHBC” dành cho đội ngũ Lãnh đạo, chuyên viên chuyên quản dịch vụ PHBC tại các bưu điện tỉnh thành phố. Phó Tổng giám đốc Lê Quốc Anh dự và phát biểu khai giảng lớp đào tạo.


Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lê Quốc Anh phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Dự án “Xây dựng hệ thống phần mềm doanh thác PHBC” nhằm mục tiêu phát triển hệ thống phần mềm quản lý dịch vụ hướng theo quy trình, quy định để hình thành một hệ thống hạ tầng ứng dụng công nghệ thống nhất của Tổng công ty; qua đó, đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh và hỗ trợ quản lý điều hành trong sản xuất.

Tham gia khóa đào tạo, học viên được cung cấp những kiến thức và kỹ năng giúp nắm bắt được các thay đổi về quy định, quy trình dịch vụ PHBC; Kỹ năng thao tác phần mềm PHBC tại các khâu công đoạn.


Quảng cảnh lớp tập huấn tại điểm cầu Tổng công ty

Phát biểu khai mạc khóa đào tạo, Phó Tổng giám đốc Lê Quốc Anh nhấn mạnh, Chương trình tập huấn này rất quan trọng, do đó các đơn vị cần tập trung nghiên cứu, tìm hiểu trong quá trình đào tạo; những vấn đề chưa rõ phải trao đổi ngay để nắm bắt các nội dung và triển khai. Phó Tổng giám đốc cũng lưu ý các ban chức năng, Trung tâm công nghệ thông tin, Công ty PHBC cần chuẩn bị các môi trường về hạ tầng, quản lý các vấn về phát sinh để kịp thời hỗ trợ các đơn vị triển khai phần mềm PHBC thuận lợi.     

Chương trình đào tạo lần này dự kiến gồm 3 khóa, mỗi khóa diễn ra trong 3 ngày. Hình thức đào tạo thông qua hệ thống truyền hình hội nghị của Tổng công ty.