Công trình thanh niên Chi đoàn Bưu điện tỉnh Bạc Liêu chào mừng Đại hội Đảng bộ Bưu điện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

             Ngày 04/05/2020, Với sự tham gia của đoàn viên thanh niên Chi đoàn Bưu điện tỉnh Bạc Liêu đã nghiệm thu công trình vườn hoa thanh niên phía trước Bưu cục Giao dịch tòa nhà Bưu điện tỉnh Bạc Liêu chào mừng Đại hội Đảng bộ Bưu điện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

           Phát huy tinh thần sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, các vườn hoa được thiết kế đảm bảo mỹ quan, xanh sạch đẹp. Cũng trong ngày, các đoàn viên đã tổng dọn vệ sinh, chăm sóc xung quanh khuôn viên sân trước Bưu điện. Một số hình ảnh công trình thanh niên:

Hình ảnh: Công trình thanh niên vườn hoa Bưu điện tỉnh

Hình ảnh: Các bạn đoàn viên tham gia công trình thanh niên

Hình ảnh: các loại hoa trồng công trình thanh niên