Bưu điện tỉnh Bạc Liêu tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Bưu điện Việt Nam – Những giọt máu hồng”

                 Sáng ngày 07/09/2020, Bưu điện tỉnh Bạc Liêu phối hợp Đoàn khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu tổ chức thành công Chương trình hiến máu tình nguyện “Bưu điện Việt Nam – Những giọt máu hồng” với sự tham gia của CBCNV, người lao động thuộc nhiều cơ quan như: Điện Lực tỉnh, các chi đoàn thuộc Đoàn khối (Viettinbank, CTY Cấp nước,...). Kết quả đạt được 133 đơn vị máu. Đây là một nghĩa cử cao đẹp với thông điệp "Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại". Sau đây là một số hình ảnh:

Hình ảnh: CBCNV Bưu điện ngồi ghế chờ được hiến máu

Hình ảnh: Lãnh đạo Bưu điện tỉnh tham gia hiến máu

Hình ảnh: Phó Giám đốc phụ trách Phạm Giang Sơn tham gia hiến máu