Bưu điện tỉnh Bình Định tổ chức tập huấn nghiệp vụ ngân hàng SeABank

Ngày 27/8/2019, Bưu điện tỉnh Bình Định phối hợp với ngân hàng SeABank tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hơn 60 CBCNV đến từ các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh.

Tại lớp tập huấn, cán bộ ngân hàng SeABank đã hướng dẫn nghiệp vụ dịch vụ “Thu thập hồ sơ tài chính” và chi hộ giải ngân với các nội dung: Thực hiện việc giới thiệu, truyền thông đến khách hàng về các sản phẩm cho vay; Tiếp nhận, kiểm tra và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo danh mục; Cập nhật và thông báo kết quả xử lý/phê duyệt tới khách hàng; Thực hiện giao dịch chi hộ tiền giải ngân cho khách hàng tại điểm giao dịch; Giải đáp các vướng mắc.

Được biết, dịch vụ sẽ được triển khai tại Bưu điện tỉnh từ ngày 01/9/2019.

Chiều cùng ngày, Bưu điện tỉnh phối hợp Bảo hiểm Bưu điện Bình Định tổ chức tập huấn dịch vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật.