Bưu điện tỉnh Bình Định tiếp đoàn công tác của Học viện Chính trị Khu vực I và lớp Cao cấp lý luận chính trị Tổng công ty II đến thăm và làm việc tại Bưu điện tỉnh

Ngày 27/9/2019, Bưu điện tỉnh Bình Định tiếp đoàn công tác của Học viện Chính trị Khu vực I và lớp Cao cấp lý luận chính trị Tổng công ty II đến thăm và làm việc tại Bưu điện tỉnh.

Một số hình ảnh hoạt động của đoàn công tác: