Bình Định tổ chức ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện

Sáng ngày 28/9/2019, Bưu điện tỉnh Bình Định phối hợp BHXH tỉnh tổ chức lễ ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trên toàn Bưu điện tỉnh. Qua 02 ngày ra quân tuyên truyền, tư vấn, đã vận động được hơn 400 người dân tham gia đăng ký mua BHXH tự nguyện.

Một số hình ảnh hoạt động tuyên truyển của Bưu điện tỉnh: