BĐT Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức CMNV cho đội ngũ lao động mới tuyển dụng năm 2019

Ngày 27 và 28/9/2019, BĐT Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, cơ chế kinh doanh, quản lý dòng tiền, cơ chế người lao động và Văn hóa doanh nghiệp cho đội ngũ lao động mới tuyển dụng năm 2019.

 

 

Kết thúc lớp tập huấn, Giám đốc BĐT quyết định khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích tốt thông qua bài kiểm tra về kiến thức CMNV cuối khóa.