BĐT Bình Thuận tổ chức tập huấn dịch vụ "Thu thập hồ sơ tài chính" của công ty Home Credit

Sáng ngày 05/10/2019, BĐT Bình Thuận phối hợp với Công ty Home Credit tổ chức lớp tập huấn dịch vụ "Thu thập hồ sơ tài chính" cho 74 đối tượng là Nhân viên BC/VHX, GDV của các bưu điện huyện, thị xã, thành phố.