BĐH Đức Linh - BĐT Bình Thuận tổ chức bán hàng tại VHX Sùng Nhơn và chợ Mepu 2

Sáng ngày 05/10/2019, BĐH Đức Linh - BĐT Bình Thuận tổ chức bán hàng tại điểm VHX Sùng Nhơn và chợ Mepu 2. Kết thúc buổi bán hàng, bưu điện đã bán được 31 Bảo hiểm An sinh bưu điện và 8 triệu tiền BTCom.

 

Bán hàng tại VHX Sùng Nhơn

 

 

Bán hàng tại chợ Mepu 2