BĐH Tuy Phong - BĐT Bình Thuận tổ chức bán hàng tại VHX Vĩnh Hảo

Ngày 10/10/2019, BĐH Tuy Phong - BĐT Bình Thuận tổ chức bán hàng tại VHX Vĩnh Hảo