BĐT Bình Thuận tổ chức ngày hội bán hàng tại các Bưu điện huyện, thành phố

 Ngày 12/10/2019, Bưu điện tỉnh Bình Thuận tổ chức bán hàng tại các điểm VHX thuộc các Bưu điện huyện, thành phố

 

BĐH Hàm Thuận Nam - BĐT Bình Thuận bán hàng tại VHX Hàm Mỹ. Kết thúc buổi bán hàng, bưu điện đã bán được 34 BHXM, 2 BH ASBĐ và 3.435.000đ tiền BTCom.

 

 

BĐTP Phan Thiết - BĐT Bình Thuận tổ chức bán hàng tại VHX Thiện Nghiệp. Kết quả bán được 6.000.000đ tiền BTCom, 1 BHYT, 1 BHXM và 5 ASBĐ.