BĐH Bắc Bình - BĐT Bình Thuận tổ chức bán hàng tại VHX Hồng Thái

Ngày 15/10/2019, Bưu điện huyện Bắc Bình - Bưu điện tỉnh Bình Thuận tổ chức bán hàng tại Điểm VHX Hồng Thái. Kết thúc buổi bán hàng, Bưu điện bán được 3 BHXM và 1.663.000đ tiền BTCom.