BĐH Hàm Thuận Bắc - BĐT Bình Thuận tổ chức bán hàng tại xã Hàm Liêm

Ngày 18/10/2019, BĐH Hàm Thuận Bắc - BĐT Bình Thuận tổ chức bán hàng tại xã Hàm Liêm. Kết thúc buổi bán hàng, bưu điện bán được 13 BHXM, 2 BH ASBĐ và 200.000 đồng tiền BTCom.