BĐH Đức Linh - BĐT Bình Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXHTN

Ngày 25/10/2019, BĐH Đức Linh - BĐT Bình Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại xã Đức Chính. Có 149 người đến tham dự hội nghị, trong đó có 63 người tham gia mua bảo hiểm và đóng tiền tại chỗ.