BĐH Bắc Bình - BĐT Bình Thuận tổ chức bán hàng tại VHX Hòa Thắng

Ngày 30/10/2019, Bưu điện huyện Bắc Bình - Bưu điện tỉnh Bình Thuận tổ chức bán hàng tại VHX Hòa Thắng. Bưu điện đã bán được 4.357.000đ tiền BTCom và 7 cái BH An sinh bưu điện.

Một số hình ảnh buổi bán hàng: