BĐH Bắc Bình - BĐT Bình Thuận tổ chức HN An sinh bưu điện tại VHX Sông Bình

Ngày 31/10/2019, BĐH Bắc Bình - BĐT Bình Thuận tổ chức Hội nghị An sinh bưu điện kết hợp với bán hàng tại VHX Sông Bình.

Kết thúc buổi hội nghị, bưu điện đã bán được 31 cái bảo hiểm An sinh bưu điện và 5.106.000đ tiền BTCom.