Bưu điện tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị biểu dương Lao động giỏi - Lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020 và triển khai kế hoạch năm 2020 (phiên nội bộ)

Sáng ngày 27/12/2019, Bưu điện tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Biểu dương Lao động giỏi – Lao động sáng tạo giai đoạn 2015 – 2020 và Triển khai kế hoạch năm 2020 (phiên nội bộ). Tham dự Hội nghị bao gồm Ban Lãnh đạo; Ban Thường vụ Công đoàn; Trưởng/phó các phòng chức năng BĐT; Giám đốc, Phó Giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch Công đoàn các đơn vị cơ sở trực thuộc và hơn 40 cá nhân được biểu dương, khen thưởng LĐG-LĐST trong giai đoạn 2015-2020.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

Giám đốc BĐT tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020

 

 

Ban Giám đốc khen thưởng cho các cá nhân là CBCNV đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Lao động giỏi - Lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020

 

 

Giám đốc tặng Giấy khen cho các cá nhân là Bưu tá, Nhân viên Phát xã, Nhân viên BĐ-VHX... đạt thành tích trong giai đoạn 2015-2020