Bưu điện tỉnh Bình Thuận tổ chức bán hàng kết hợp với hội nghị ASBĐ tại các VHX thuộc các Bưu điện huyện trực thuộc

Ngay từ đầu năm 2020, Bưu điện tỉnh Bình Thuận đã tổ chức ra quân bán hàng kết hợp với Hội nghị An sinh bưu điện và chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người dân tại các điểm Văn hóa xã thuộc các Bưu điện huyện trực thuộc.

Sau đây là một số hình ảnh bán hàng tại các điểm VHX của các BĐH từ ngày 06/01 đến ngày 11/01/2020:

 

Bán hàng tại VHX Phan Hòa - BĐH Bắc Bình ngày 06/01

 

Bán hàng tại VHX Phan Tiến - BĐH Bắc Bình ngày 07/01

 

 

 

BĐH Đức Linh tổ chức Hội nghị An sinh bưu điện kết hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người dân tại thôn 3, xã Đức Phú ngày 10/01

 

Bán hàng tại VHX Hàm Mỹ - BĐH Hàm Thuận Nam ngày 11/01