Bưu điện tỉnh Bình Thuận tổ chức ngày hội bán hàng tại các Bưu điện huyện

Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020, các Bưu điện huyện thuộc Bưu điện tỉnh Bình Thuận tổ chức ngày hội bán hàng tại các Bưu điện Văn hóa xã.

Một số hình ảnh bán hàng của các đơn vị:

 

BĐH Tánh Linh bán hàng tại Chợ Bắc Ruộng

 

BĐH Đức Linh bán hàng tại BĐVHX Đông Hà

 

BĐH Đức Linh bán hàng tại BĐVHX Đức Hạnh

 

BĐH Tuy Phong bán hàng tại Công ty may Nhà Bè

 

BĐH Hàm Thuận Nam bán hàng tại BĐVHX Hàm Minh