Bưu điện tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020

Ngày 31/3/2020, Bưu điện tỉnh Bình Thuận tổ chức trực tuyến Hội nghị Người lao động năm 2020. Tham dự buổi Hội nghị gồm có các đồng chí trong Ban Giám đốc BĐT, Ban Thường vụ Công đoàn BĐT, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Bí thư đoàn thanh niên BĐT, Giám đốc, Chủ tịch công đoàn các Bưu điện huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm KTVC , cùng toàn thể các đ/c là đại biểu bầu đến từ các phòng chức năng và các đơn vị sản xuất trực thuộc. 

Sau đây là một số hình ảnh tại BĐT và tại các đầu cầu của các đơn vị trực thuộc: