Bưu điện tỉnh Bình Thuận chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ngày 19/06/2020, Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Bình Thuận đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Báo Bình Thuận nhân dịp kỷ niêm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).