Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Thuận

Sáng ngày 05/09/2020, Bưu điện tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị giao ban Tháng 9/2020. Sau khi kết thúc hội nghị, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã công bố Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Thanh Thanh - Giám đốc BĐH Tuy Phong giữ chức vụ Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Thuận.