Sáng nay, ngày 12/8/19 BĐT Hà nam phối hợp với công ty Điện lực tỉnh Hà nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thu tiền điện hàng tháng qua hệ thống bưu điện 7 tháng đầu năm và triển khai công tác những tháng cuối năm 2019.

Sáng nay, ngày 12/8/19 BĐT Hà nam phối hợp với công ty Điện lực tỉnh Hà nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thu tiền điện hàng tháng qua hệ thống bưu điện 7 tháng đầu năm và triển khai công tác những tháng cuối năm 2019. 

 

 

Một số hình ảnh của buổi Hội nghị