Chiều ngày 02/10/2019, tại Hội nghị trực tuyến Tổng công ty BĐVN, được sự thừa ủy quyền của Lãnh đạo Tổng công ty, Đ/c Nguyễn thị Thu Hường -Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Nam trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Nam cho đ/c Bùi Anh Tuấn.

Chiều ngày 02/10/2019, tại Hội nghị trực tuyến Tổng công ty BĐVN, được sự thừa ủy quyền của Lãnh đạo Tổng công ty, Đ/c Nguyễn thị Thu Hường -Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Nam   trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Nam cho đ/c Bùi Anh Tuấn.

 

 

 

Một số hình ảnh về Quyết định bổ nhiệm Đ/c Bùi Anh Tuấn