Bưu điện tỉnh Hà Nam: Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Sáng ngày 19/12/2019, Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020.

Dự hội nghị có ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hải Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; ông Trịnh Văn Bừng - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; ông Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông; bà Vũ Thị Hải - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; bà Nguyễn Thị Thu Hường - Giám đốc Bưu điện tỉnh; Ban lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên thuộc Bưu điện tỉnh…

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2019, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành linh hoạt trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ bưu chính truyền thống, dịch vụ chuyển phát nhanh, chú trọng nhóm dịch vụ hành chính công. Phối hợp với các sở, ngành triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, thực hiện kết nối thành công hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; phối hợp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính chuyển phát. Đẩy mạnh dịch vụ tài chính bưu chính, dịch vụ phân phối truyền thông; tiếp thị bán hàng, chăm sóc khách hàng; cải tiến tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng các dịch vụ; thường xuyên rà soát các bưu cục phát, cải tiến mạng thu gom, vận chuyển, hệ thống giao dịch bưu chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thay thế các thao tác thủ công nhằm tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh còn quan tâm, chú trọng  kiện toàn bộ máy, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp huyện, điểm văn hóa xã; làm tốt việc triển khai phát triển cộng tác viên, đại lý. Hết năm 2019, Bưu điện tỉnh phát triển được 252 cộng tác viên, đại lý. Với sự nỗ lực của toàn đơn vị, tổng doanh thu đạt được của Bưu điện tỉnh Hà Nam là 242,7 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm, bằng 122% của năm 2018, trong đó: Bưu chính chuyển phát đạt 52,7 tỷ đồng; tài chính bưu chính đạt 41,3 tỷ đồng, phân phối truyền thông đạt 148 tỷ đồng. Riêng hoạt động kinh doanh tại bưu điện văn hóa xã đạt 49,7 tỷ đồng, đóng góp 21 % doanh thu toàn Bưu điện tỉnh.

Bưu điện tỉnh đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến và  Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Hải Thanh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Bưu điện tỉnh năm 2019. Đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được của Bưu điện tỉnh đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tốc độ phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Để kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 đạt hiệu quả hơn nữa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đề nghị Bưu điện tỉnh cần chú trọng xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ trọng tâm, triển khai mạnh mẽ các nhóm dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị nghiệp vụ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai các hoạt động dịch vụ hành chính công, các dịch vụ chi trả Bảo hiểm xã hội, hưu trí, trợ cấp xã hội… tạo sự hài lòng của khách hàng. Chú trọng triển khai văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới…

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Hải Thanh trao Giấy khen cho các tập thể

Với những kết quả đạt được, Bưu điện tỉnh Hà Nam vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019; 06 tập thể được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng Giấy khen.

THEO CTTĐT HÀ NAM