Nữ CBCNV Bưu điện tỉnh Hà Nam hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam ngày 8/3/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh CBCNV VNPOST Hà Nam với Áo dài truyền thống.