Hưởng ứng Lễ ra quân Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Hưởng ứng Lễ ra quân Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.   Sáng ngày 23/5/2020, Bưu điện tỉnh Hà Nam và BHXH tỉnh Hà Nam phối hợp tổ chức Lễ ra quân đồng loạt trên địa bàn tỉnh với chủ đề “CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI –ĐIỂM TỰA AN SINH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NHÂN DÂN”

 

 

 

 

Một số hình ảnh buổi lễ ra quân