Một số hình ảnh tập thể CBCNV -Bưu điện tỉnh Hà Nam, hướng về kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Bưu điện (15/8/1945-15/8/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh của CBCNV BĐT Hà Nam