Lãnh đạo BĐT Hà Nam trao tặng Bằng khen Bộ TTTT giai đoạn 2018-2019 cho cá nhân nhân dịp hướng về kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành Bưu diện

Lãnh đạo BĐT Hà Nam trao tặng Bằng khen Bộ TTTT giai đoạn 2018-2019 cho cá nhân nhân dịp hướng về kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành Bưu điện 

 

 

 

 

Một Số hình ảnh