Sáng ngày 08/02/2021 Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Bưu điện tỉnh để triển khai một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

Sáng ngày 08/02/2021 Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Bưu điện tỉnh để triển khai một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Tại Hội nghị Đ/c Bí thư Đảng ủy -Giám đốc Bưu điện tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đ/c Bùi Anh Tuấn - Phó giám đốc Bưu điện tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Bưu điện tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2018-2023 và đ/c Vũ Thị Lan Hương - Trưởng phòng Kế toán bầu bổ sung vào BCH Công đoàn Bưu điện tỉnh. Cũng tại hội nghị Lãnh đạo Lãnh đạo Chuyên môn và BTV Công đoàn Bưu điện tỉnh đã tổ chức cho các đơn vị trực thuộc ký cam kết thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021.

Sau đây làn một số hình ảnh