Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021

Ngày 11/01/2021, Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Cùng dự còn có các đồng chí Lãnh đạo Đảng uỷ Khối, Ủy ban Nhân dân, các Sở, Ban, Ngành và đối tác của Bưu điện tỉnh.


Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020

Năm 2020, Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm trong điều kiện khó khăn do dịch Covid-19 và thiên tai hoành hành. Cụ thể, Tổng doanh thu của đơn vị đạt 249 tỷ. Trong đó, dịch vụ bưu chính chuyển phát đạt trên 61 tỷ đồng, dịch vụ tài chính bưu chính đạt 52 tỷ đồng, dịch vụ kinh doanh phân phối truyền thông đạt trên 137 tỷ đồng. Đặc biệt, các hoạt động kinh doanh tại Bưu điện - Văn hoá xã trên địa bàn tỉnh có nhiều kết quả tích cực.

Bước sang năm 2021, Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu doanh thu đạt trên 250 tỷ đồng với năng suất bình quân 136 triệu đồng/người/năm. Theo đó, Bưu điện tỉnh sẽ tập trung triển khai hàng loạt ứng dụng công nghệ hiện đại; bố trí tổ chức sản xuất theo hướng dẫn của Tổng công ty; áp dụng công nghệ trong điều tin thu gom, phát; đẩy nhanh tốc độ khai thác, lưu thoát hàng hoá tại sàn khai thác đồng thời đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại địa bàn xã trên cơ sở triển khai dịch vụ tại Bưu điện - Văn hoá xã trở thành cấp quản lý thứ tư. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các dịch vụ hành chính công, chi trả hưu trí, chi trả bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội tiến tới chi trả Người có công trên quy mô toàn tỉnh; tích cực triển khai các dịch vụ tài chính bưu chính, kinh doanh bán lẻ....

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Châu, Phó Chủ tịch tỉnh biểu dương Bưu điện tỉnh đã thể hiện vai trò trong khó khăn khi dịch bệnh, thiên tai, tinh thần đoàn kết, tiên phong của cán bộ công nhân viên ngành Bưu điện trong các hoạt động an sinh xã hội bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Phối hợp chặt chẽ với các sở ban, ngành liên quan nhằm tăng cường kinh doanh, cung cấp dịch vụ hành chính công tại Bưu điện - Văn hoá xã đồng thời hỗ trợ người dân nông thôn phát triển kinh tế thông qua các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Đồng chí cũng tin tưởng giao nhiệm vụ cho Bưu điện tỉnh tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời, khẳng định sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp triển khai tốt nhất các nhiệm vụ công tác đặc biệt là các nhiệm vụ mới trong xây dựng chính phủ điện tử, xác thực định danh... phục vụ xây dựng nền kinh tế số trên địa bàn tỉnh.


Phó Tổng giám đốc Nguyễn Kiên Cường tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Ông Nguyễn Kiên Cường, Phó Tổng giám đốc nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên của kế hoạch giai đoạn mới và chiến lược phát triển của Bưu điện Việt Nam đến năm 2030. Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục làm mới và gia tăng doanh thu dịch vụ bưu chính một cách nhanh chóng, đối với các dịch vụ tài chính bưu chính và bán lẻ sẽ được cơ cấu lại để gần hơn với người dân, nhiều đối tượng được hưởng phúc lợi hơn thông qua mạng bưu chính công ích. Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam sẽ tích cực triển khai các dịch vụ số trên cơ sở đã thiết lập các nền tảng mang tính dữ liệu phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành, tăng năng suất lao động, đảm bảo tính kết nối để chia sẻ dữ liệu, lợi ích với các đối tác, doanh nghiệp khác.

Đối với Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh, thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty, ông Nguyễn Kiên Cường ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Bưu điện tỉnh. Theo Phó Tổng giám đốc, Bưu điện tỉnh phải tối ưu hoá việc sử dụng, bố trí lao động nhằm điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Tổ chức thực hiện đúng, nghiêm túc những chỉ đạo của Tổng công ty đảm bảo liền mạch, tạo sức mạnh tổng thể. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo Bưu điện tỉnh, đặc biệt nghiêm túc trong việc gương mẫu trong điều hành hàng ngày, tiếp thu và xử lý kịp thời những ý kiến của người lao động. Vận hành chính xác cơ chế được giao, đảm bảo thu nhập và tạo động lực cho người lao động. Triển khai tốt các hoạt động tại xã, đặc biệt là phát huy vai trò cấp quản lý thứ Tư tại Bưu điện - Văn hóa xã, đưa nhiều tiện ích hơn nữa đến với người dân.


Ông Lê Văn Châu, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh trao tặng Cờ thi đua cho Bưu điện huyện Nghi Xuân

Đồng chí Nguyễn Kiên Cường cũng đề nghị Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để Bưu điện tỉnh triển khai vận hành hệ thống app Công dân số; chỉ đạo các địa phương, đơn vị đưa nhiều sản phẩm OCOP lên sàn Postmart.vn nhằm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ chất lượng đến người tiêu dùng; sớm chỉ đạo triển khai chi trả trợ cấp Người có công qua hệ thống Bưu điện tỉnh để đồng bộ các hoạt động chi trả lương hưu, trợ cấp, bảo hiểm xã hội.

Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động toàn đơn vị, Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh đã nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bằng khen Công đoàn Thông tin và Truyền thông; nhiều tập thể, cá nhân nhận được bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giấy khen của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty.