Bưu điện tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Nhằm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, ngày 23/5/2020, Bưu điện tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”.

Bưu điện Hưng Yên xác định, việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện không chỉ là hoạt động sản xuất kinh doanh mà thực sự là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Chính phủ, Tổng công ty giao phó. Thực hiện việc phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thể hiện tinh thần trách nhiệm của Bưu điện đối với xã hội, thể hiện sứ mệnh chung của Bưu điện Việt Nam

Sau đây là một số hình ảnh tại Lễ ra quân: