Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hưng Yên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp!

Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 02 ngày 18,19/5/2020.Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Nguyễn Xuân Khoát, Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Tại Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ gồm 09 đồng chí . Phiên họp Hội nghị thứ nhất BCH khóa mới, đồng chí Đỗ Văn Tư - Giám đốc Bưu điện tỉnh tiếp tục tái cử Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Đại hội

Công đoàn Bưu điện tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đoàn Thanh niên Bưu điện tỉnh chúc mừng Đại hội

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ BƯU ĐIỆN TỈNH KHÓA MỚI RA MẮT ĐẠI HỘI