BƯU ĐIỆN KON TUM CẢI CÁCH ĐỂ PHỤC VỤ NHÂN DÂN

Phải nói rằng, khi chia tách Bưu điện và Viễn thông, thì Bưu điện chịu “lép vế” về mọi mặt vì trước đó doanh thu chính chủ yếu từ hoạt động của viễn thông. Vì vậy, những năm đầu chia tách, Bưu điện hoạt động vô cùng khó khăn dẫn đến doanh thu thấp, đời sống cán bộ công nhân cũng thấp theo. Trước áp lực cạnh tranh để tồn tại, Bưu điện Kon Tum xác định cần phát huy truyền thống, đặc biệt là đối với dịch vụ cốt lõi bưu chính, chuyển phát mà đơn vị khác không có được. Bưu điện Kon Tum tiến hành rà soát lại mạng lưới, tổ chức lại phương thức kinh doanh, đổi mới cách thức tiếp cận khách hàng và có biện pháp tiếp cận, tiếp thị chăm sóc riêng nhằm khuyến khích, đồng thời mở rộng thêm nhiều khách hàng mới tham gia sử dụng dịch vụ của ngành, nhất là các dịch vụ chuyển phát nhanh EMS, phát hành báo chí, chuyển tiền, tiết kiệm bưu điện, điện hoa, tặng quà đến tận nhà…phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và khách hàng.
.

     Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận dịch vụ hành chính công
Cùng với đó, tranh thủ sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chỉ đạo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện Kon Tum đẩy mạnh các dịch vụ hành chính công mở rộng hoạt động kinh doanh đa ngành nghề và phát huy tính năng động sáng tạo của cán bộ, công nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Bưu điện tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, sở, ngành, địa phương để mở rộng thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh...

Đến nay, Bưu điện đã và đang triển khai hiệu quả các dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình; làm tốt công tác chi trả bảo hiểm xã hội, chi trả trợ cấp xã hội, chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, bán bảo hiểm; thu hộ, quản lý người hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội; thu, nộp hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ tới tay công dân theo yêu cầu; tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả giấy phép lái xe đến tận tay người dân ở tất cả các huyện trên địa bàn… Từ sự năng động đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Bưu điện tỉnh đạt  tổng doanh thu trên 54,8% kế hoạch, trong đó, doanh thu từ các dịch vụ lõi, dịch vụ truyền thống vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất; thu nhập và đời sống của cán bộ, công nhân viên được cải thiện và nâng cao. Phát huy thành quả, ngoài việc tiếp tục chú trọng sản xuất kinh doanh dựa trên lợi thế truyền thống của ngành, Bưu điện Kon Tum tập trung đẩy mạnh dịch vụ hành chính công theo đúng tinh thần Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Cụ thể hóa điều đó, hiện Bưu điện Kon Tum đã và đang phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố công bố các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại các bưu điện huyện, xã…
          Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Cường- Giám đốc Bưu điện Kon Tum cho biết: Để tạo thuận lợi cho người dân, chúng tôi đã triển khai ngay việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại tất cả các điểm phục vụ của bưu điện từ xã đến huyện và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà nếu người dân có nhu cầu. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát tổ chức sản xuất để rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng chuyển phát phục vụ tốt nhất nhu cầu người dân và doanh nghiệp.
             Để hiện thực hóa điều này, đầu tháng 7/2018, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam gửi UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước xem xét ưu tiên đặt trụ sở bộ phận một cửa tại Bưu điện và tạo điều kiện để nhân viên Bưu điện tham gia hỗ trợ bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa…Đồng thời, yêu cầu Bưu điện các tỉnh, thành phố xây dựng phương án đề xuất triển khai cụ thể. Thực hiện chỉ đạo đó, Bưu điện Kon Tum đang xây dựng đề án xây dựng trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đặt tại trụ sở của Bưu điện tỉnh để trình Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh xem xét, quyết định. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh cũng có kế hoạch triển khai sửa chữa trụ sở, mua sắm trang thiết bị để trung tâm hoạt động hiệu quả nhất. Theo lãnh đạo Bưu điện Kon Tum, nếu được UBND tỉnh phê duyệt,  Bưu điện tỉnh có thể khai thác tối đa và nâng cao hiệu quả hạ tầng mạng lưới bưu chính công cộng rộng khắp của tỉnh cũng như mạng lưới cả nước, kết hợp việc cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích và các dịch vụ hành chính công tới người dân ở mọi vùng miền của đất nước.
Cũng theo lãnh đạo Bưu điện Kon Tum, việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của người dân và doanh nghiệp, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, đồng thời giảm tải công việc, áp lực cho cán bộ phụ trách… Song song với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Bưu điện Kon Tum đã và đang tiếp tục cải cách nhằm phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, xứng đáng với truyền thống 73 năm ngành Bưu điện Việt Nam 15/8/1945-15/8/2018.
 

Nguồn tin: Theo Văn Phương ( báo Kon Tum)