BƯU ĐIỆN TỈNH SÓC TRĂNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ BIỂU DƯƠNG LAO ĐỘNG GIỎI, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO GIAI ĐOẠN 2015-2019; HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2020.

         Nhằm tổng kết đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020; đồng thời biểu dương kết quả các phong trào thi đua, các gương Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, các cá nhân, tập thể xuất sắc trong 5 năm qua,

          Giám đốc và Thường vụ Công đoàn Bưu điện tỉnh Sóc Trăng tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động và Biểu dương Lao động giỏi, Lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020 vào chiều ngày 05/01/2020 và Hội nghị triển khai Kế hoạch năm vào sáng ngày 06/01/2020.

          Tại hội nghị chiều ngày 05/01/2020, Bưu điện tỉnh đã triển khai các các chuyên đề Quản lý rủi ro tài chính, Xử lý khủng hoảng truyền thông; Báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Song song đó, Thường trực Hội đồng thi đua cũng đã báo cáo Tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2019 và phương hướng thi đua giai đoạn 2020-2025, đồng thời công bố quyết định khen thưởng cho 5 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn cho 2015-2019.

          Đến dự Hội nghị sáng ngày 06/01/2020, có đồng chí Nguyễn Quốc Vinh – Thành viên Hội đồng thành viên TCT BĐVN và đồng chí Lê Thị Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn TCT BĐVN cùng Lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đối tác tại địa phương. Tại đây, Hội nghị đã được nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sát của đồng chí Nguyễn Quốc Vinh trong việc triển khai chiến lược chuyển đổi số, từng bước hình thành doanh nghiệp công nghệ cũng như định hướng  tham gia các đề án lớn của Chính phủ trong năm 2020 để tiếp tục góp phần khẳng định vị thế của Bưu điện Việt Nam.

          Trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị, Bưu điện tỉnh cũng đã công bố Quyết định giao kế hoạch SXKD năm 2020 cho 12 đơn vị trực thuộc cũng như các Quyết định khen thưởng của Bộ TT và TT, HĐTV TCT BĐVN và CĐ BĐVN dành cho Bưu điện tỉnh Sóc Trăng.

           Bích Loan