Bưu điện tỉnh Vĩnh Long tồ chức thành công Đại hội Đảng NK 2020-2025

Sáng ngày 16/5/2020 Đảng bộ cơ sở Bưu điện tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đến dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Nguyễn Văn Vĩnh, UVTV Trưởng ban Tuyên giáo ĐUK các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh  Long. Đ/c Trần Thị Vân Anh, Giám đốc Bưu điện tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội cũng bầu 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.