Bưu điện tỉnh Bạc Liêu tổ chức trưng bày gian hàng sản phẩm Postmart tại Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng Sông Cửu Long và Đông nam bộ giai đoạn 2010-2020 tại tỉnh Bạc Liêu

             Ngày 14/9/2019, Bưu điện tỉnh Bạc Liêu tổ chức trưng bày gian hàng sản phẩm Postmart tại Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng Sông Cửu Long và Đông nam bộ giai đoạn 2010-2020 tại tỉnh Bạc Liêu. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến thăm gian hàng PostMart của BĐVN, đi cùng Phó Thủ tướng có đồng chí Nguyễn Quang Dương-Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu. Sau đây là một số hình ảnh:

 Hình ảnh: Hội nghị tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu

 

Hình ảnh: Phó Thủ Tướng đi cùng đồng chí Nguyễn Quang Dương-Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu thăm gian hàng PostMart.

Hình ảnh: Nhân viên Bưu điện tỉnh giới thiệu về sàn PostMart.