Khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Kon Tum

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa; Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Hải cùng lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Bưu điện Việt Nam cắt băng khai trương Trung tâm.

Sáng ngày 18/7/2019, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Đến chúc mừng và phát biểu tại buổi lễ:
- Về phía lãnh đạo tỉnh: Đ/c Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng các đồng chí lãnh đạo UBND-HĐND-UBMTTQVN tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh.
- Về phía Tổng công ty Bưu điện Việt Nam: Đ/c Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
- Về phía Bưu điện tỉnh Kon Tum: Đ/c Nguyễn Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh Kon Tum. Cùng toàn thể CBCNV thuộc khối Quản lý Bưu điện tỉnh Kon Tum cùng tham dự buổi lễ.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh với chức năng, nhiệm vụ là đầu mối tập trung để thực hiện việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính (TTHC), đôn đốc, theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh. 

Việc công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục TTHC được thực hiện tại Trung tâm. Đồng thời hướng dẫn TTHC, tiếp nhận hồ sơ TTHC, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết; theo dõi, giám sát việc giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Các hạng mục chính tại Trung tâm được xây dựng, lắp đặt gồm: Thiết bị điện tử và công nghệ thông tin chuyên dụng đồng bộ, thống nhất; hệ thống phần mềm dùng chung có tính tự động, tính mở cao, được kết nối với tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương và tích hợp chữ ký số, đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến; các kios tra cứu thông tin, màn hình hiển thị thông tin, hệ thống camera giám sát, cổng thông tin điện tử đa chức năng.

Hiện tại Trung tâm được bố trí 20 quầy giao dịch, phục vụ làm việc cho 20 sở, ban, ngành; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa khẳng định: “Trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch các TTHC. Đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ, thủ tục đảm bảo thời gian nhanh gọn và chính xác. Trung tâm cần quan tâm rà soát các thủ tục và tham mưu cho UBND tỉnh cắt giảm những thủ tục không cần thiết để việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục được thuận lợi hơn”.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi Lễ khai trương TTHCC tỉnh:

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại Lễ khai trương

Đ/c Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh trao đổi với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng CBCNV Bưu điện tỉnh Kon Tum