Hòm thư Bưu điện

Lẳng lặng trên tường, dưới bóng cây

Bao nhiêu tình cảm bỏ vào đây

Thiên hạ vui buồn bao nhiêu chuyện

Hờn dỗi, yêu thương lúc vơi đầy

Hòm giữ tâm tình cho trăm họ

Nắng mưa bão tố chẳng chuyển lay

Bom đạn bên mình không nản chí

Ngày tháng quên mình mấy ai hay

Không lợi, không danh, suy hơn thiệt

Vẫn cứ thủy chung suốt tháng ngày

Bóng hồng tha thiết bên hồ nước

Hòm vẫn dửng dưng, chẳng mảy may

Miễn sao thư đến tay người nhận

Bốn biển, năm châu trái đất này.

 

(Sưu tầm của tác giả Trần Tuấn Bình)