Hoạt động tại đơn vị

Tôn Vinh

  • Khen thưởng danh hiệu Lao động bán hàng giỏi quý 3/2018: Chị Trương Thúy Ngọc - Chuyên viên phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty PHBCTW Khen thưởng danh hiệu Lao động bán hàng giỏi quý 3/2018: Chị Trương Thúy Ngọc - Chuyên viên phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty PHBCTW Chị Trương Thúy Ngọc - Chuyên viên phòng Kế hoạch Kinh doanh

GÓP Ý NỘI DUNG

donggopnoidung@vnpost.vn Guicaniemtin rất hoan nghênh độc giả gửi bài viết, thông tin và góp ý cho chúng tôi.

HỖ TRỢ TÀI KHOẢN

hotrotaikhoan@vnpost.vn Guicaniemtin luôn sẵn sàng giải đáp và hỗ trợ mọi vướng mắc của độc giả về tài khoản trong quá trình sử dụng Website.