UPU cam kết khẳng định vai trò hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030

Chương trình hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc diễn ra vào tháng 9 năm 2015 đặt ra 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đến năm 2030 được coi như một lộ trình xây dựng một tương lai bền vững và thúc đẩy sự phát triển toàn diện cộng đồng xã hội.


17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030. Nguồn: Internet

Việc thực thi và triển khai đòi hỏi sự tích cực và hợp tác giữa tất cả các quốc gia và các bên liên quan.

Ngành bưu chính đóng góp một phần quan trọng trong việc thực thi những mục tiêu này ở phạm vi cấp quốc gia, khu vực và thế giới. 10 lý do khẳng định vai trò và vị thế của UPU trong hiện thực hóa mục tiêu 1 – xóa nghèo của Liên hợp quốc được thể hiện rõ như sau:

1. MẠNG LƯỚI: Với 192 quốc gia thành viên của UPU và các mạng bưu chính mà họ quản lý tạo nên mạng lưới phân phối lớn nhất thế giới. Quyền tự do vận chuyển bưu gửi được đảm bảo trong một lãnh thổ chung duy nhất và các thành viên UPU đồng ý tôn trọng các quy định, thể lệ về trao đổi bưu gửi quốc tế.

2. LIÊN KẾT: Sự liên kết mạng bưu chính là yếu tố rất quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của dịch vụ bưu chính quốc tế. UPU đóng một vai trò quan trọng trong việc tiêu chuẩn hóa và tạo ra các giải pháp để trao đổi dữ liệu điện tử, thanh toán và các thông tin khác.

3. CHẤT LƯỢNG: Không có chất lượng dịch vụ thì không thể phát triển thị trường và không có được lòng tin của khách hàng. UPU đã phát triển các hệ thống, giải pháp và nâng cao năng lực để giúp Bưu chính các nước cải thiện chất lượng dịch vụ của mình.

4. THÚC ĐẨY: Mạng lưới bưu chính ổn định là động cơ thúc đẩy sự phát triển, tạo điều kiện cho hàng trăm hàng triệu giao dịch vật lý, điện tử và tài chính trên khắp thế giới mỗi ngày. UPU hỗ trợ các nước thành viên giới thiệu hoặc phát triển dịch vụ tài chính bền vững.

5. TIỆN ÍCH: Xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển của thương mại điện tử giúp Bưu chính là đối tác lý tưởng trong Môi trường thương mại - đặc biệt cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs). UPU cung cấp khuôn khổ pháp lý, quy định và kỹ thuật để hỗ trợ phát triển các MSMEs thông qua cơ sở hạ tầng bưu chính.

6. TRUY CẬP: Dịch vụ bưu chính phổ cập là nền tảng cho UPU. Các dịch vụ bưu chính cơ bản với cam kết về chất lượng, độ phủ toàn bộ lãnh thổ của một quốc gia và với chi phí phục vụ hợp lý đang là vấn đề đáng quan tâm nhất hiện tại. Thông qua các hội thảo, UPU đang giúp các quốc gia xác định dịch vụ bưu chính phổ cập và giới thiệu khung pháp lý cho lĩnh vực này.

7. CẢI CÁCH: Cải cách lĩnh vực bưu chính vẫn là một ưu tiên cho hợp tác phát triển. UPU hoạt động trong nhiều lĩnh vực để cung cấp cho các quốc gia hỗ trợ có cơ sở đối với cải cách: nâng cao hiệu quả về cải cách bưu chính giữa các nước thành viên; tạo điều kiện cho trao đổi các phương pháp hay nhất; và phát triển các hướng dẫn để giám sát, hỗ trợ và đánh giá về cải cách.

8. THỊ TRƯỜNG: Thị trường bưu chính đang thay đổi nhanh chóng, thích ứng với sự mở cửa cạnh tranh và tiến bộ công nghệ. UPU phân tích những thay đổi này và công bố các chỉ số và các nghiên cứu khác để đảm bảo rằng các quốc gia thành viên có tầm nhìn rõ ràng về các xu hướng toàn cầu hóa, đồng thời xác định các yếu tố thúc đẩy hoặc cản trở sự phát triển của các dịch vụ bưu chính.

9. HỖ TRỢ: Đóng góp một phần không nhỏ trong phát triển kinh tế xã hội quốc gia, dịch vụ bưu chính đóng vai trò nhất định trong phát triển bền vững cho toàn ngành và toàn cầu hóa. UPU hỗ trợ các nước thành viên trong nỗ lực của họ liên kết với sự phát triển bền vững.

10. HỢP TÁC: Là một tổ chức liên chính phủ và là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc, UPU là cơ quan đại diện duy nhất đại diện thương lượng về các lĩnh vực bưu chính trong toàn bộ khối thành viên. UPU cùng giải quyết một số vấn đề toàn cầu với sự hợp tác của các tổ chức quốc tế chuyên môn khác.

Với 10 đóng góp nổi bật của Ngành Bưu chính nói trên, UPU khẳng định là đối tác chiến lược nhằm hướng tới mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc năm đến 2030.