Bưu chính Philippines cam kết chuyển đổi số trong năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ được Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte giao phó trong việc đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ của chính phủ đến người dân như quy định trong Đạo luật Cộng hòa số 11032 hay Đạo luật về Tạo thuận lợi cho kinh doanh và cung cấp dịch vụ chính phủ hiệu quả năm 2018, Tổng công ty Bưu chính Philippines (PHLPost) sẽ triển khai Dự án Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) ngay trong quý đầu tiên của năm 2021.

PHLPost commits to going digital in 2021

Dự án ERP được khởi động từ năm 2017 sẽ triển khai tin học hóa, tự động hóa trên toàn mạng lưới bưu chính. Một trong các mục tiêu của Dự án là tối ưu hóa quy trình khai thác bưu chính và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Bưu chính Philippines trong việc cung cấp dịch vụ bưu chính đến người dân.

Ông Norman Fulgencio, Chủ tịch Bưu chính Philippines khẳng định: “Hành trình hiện đại hóa bưu chính của chúng tôi thực sự đã mất một khoảng thời gian dài vì nó bao phủ nhiều mục tiêu số hóa toàn bộ hệ thống từ quản lý bưu gửi, quản trị thông tin tài chính doanh nghiệp, quầy giao dịch tài chính và hệ thống thông tin nguồn nhân lực”.

Một khi đã triển khai, tất các ứng dụng kỹ thuật số từ ứng dụng di động đến ứng dụng máy tính sẽ được thực hiện cùng một lúc.

Việc này sẽ giúp tăng cường các thế mạnh hiện có của Bưu chính Philippines về các mảng dịch vụ truyền thông, thương mại điện tử và các dịch vụ tài chính với tính hiệu quả và tiện ích khi cung ứng dịch vụ bưu chính trên toàn quốc.

Ông Fulencio cũng cho biết: “Chúng tôi cam kết thực hiện chỉ đạo của Tổng thống là mang các dịch vụ chính phủ cải tiến đến mọi người dân Philippines”.

Bưu chính toàn cầu vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch, sản lượng bưu gửi và năng lực khai thác suy giảm do việc tạm dừng hoạt động vận chuyển và các hạn chế khác ở nhiều khu vực cách ly.

Việc mở cửa nền kinh tế và khôi phục dần dần của các hãng hàng không sẽ giúp thị trường bưu chính ứng phó được với thách thức do khủng hoảng y tế toàn cầu.

Bưu chính Philippines cũng vẫn vững vàng tiếp tục tập trung nguồn lực để đạt sự tăng trưởng ổn định, đồng thời triển khai nhiều giải pháp chiến lược để phát triển, cải tiến, đổi mới các dịch vụ hiện có, bắt kịp với tiến bộ công nghệ.

Hiện nay, Bưu chính Philippines tin tưởng các hoạt động kinh doanh sản phẩm và dịch vụ bưu chính tạo đủ nguồn lực cho vận hành doanh nghiệp.